ترانسفورماتور فشار قوی ۴۵۰ مگا ولت آمپر

ترانسفورماتور فشار قوی ۴۵۰ مگا ولت آمپر .نوع Shell-type

[uniplace_links]