ترانسفورماتور فشار قوی ۱۱۰۰ مگا ولت آمپر با سطح ولتاژ ۳۴۵/۱۹KV

یکی از بزرگترین ترانسفورماتورهای ساخته شده در دنیا. نوع Shell-type

[uniplace_links]